05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Grondexploitaties Wro

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is de oude Wro komen te vervallen. Hierdoor is er veel gewijzigd op het gebied van grondexploitaties. Dé Rechtsbeschermer kan advies geven over de voorwaarden bij projectontwikkeling, anterieureovereenkomsten, kostenverhaal, samenwerkingsovereenkomsten met overheden, ruimtelijke ordening, vergunningen, planschade en wabo.

Heeft u ook te kampen met een bestemmingsplan dat verandert of een probleem met de projectontwikkeling van de gemeente, neem dan voor meer informatie en/of een gratis juridisch advies contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.