05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Incasso

Incasso is bij de meeste mensen bekend van een rekening of aanmaning die men krijgt. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten zijn dit geen standaardbrieven.
Incasso, ofwel beter credit management is maatwerk. Credit management is meer dan incasseren van geld: het draait om bedrijfsresultaat, relatiebeheer, wederzijdse belangen inzichtelijk maken en tactisch samenwerken.

Wat te doen?

Je kunt met de wederpartij goede afspraken maken over de gevolgen van het niet betalen van een rekening. Eventueel kunnen er ook afspraken worden gemaakt over een betalingsregeling. Door dit soort zaken goed te regelen kan een procedure wellicht worden voorkomen.

Buitengerechtelijke fase

In de buitengerechtelijke fase bestaat de vordering op uw debiteur uit:

•hoofdsom
•vertragingsrente
•buitengerechtelijke kosten

Procederen of niet?

Soms kan of wil een debiteur niet betalen, het is dan belangrijk te overleggen, immers een gewonnen procedure wil niet automatisch zeggen dat uw debiteur zal betalen.

Afhankelijk van de “aard” van de vordering of de hoogte van het gemoeide op geld waardeerbare bedrag, is bijstand door een advocaat verplicht.
Bij een bedrag boven de € 25.000 moet je verplicht laten bijstaan door een advocaat, tenzij het gaat om zogenaamde "aardzaken". De "aardzaken" zijn zaken op het gebied van arbeid, huur, huurkoop, agentuur, consumentenkoop, Wet op het consumentenkrediet en pachtzaken. Bij zaken in deze rechtsgebieden is de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van het geschil ongeacht de hoogte van de vordering.

De kosten

Bij een incassoprocedure dient u rekening te houden met kosten die wel verhaalbaar zijn en kosten die niet verhaalbaar zijn op uw debiteur.

De vertragingsrente, buitengerechtelijke kosten en de kosten in een gerechtelijke procedure kunnen, voorzover de wet dit toelaat, worden verhaald op uw debiteur.

De kosten in de gerechtelijke procedure kunnen onder meer bestaan uit:

•vast recht (griffiegelden)
•gerechtsdeurwaarderskosten
•informatie KvK en GBA
•deskundigen

Toevoeging

Voor particulieren en sommige (kleine) ondernemers bestaat de mogelijkheid van “Toevoeging”. Dit betekent dat de eigen bijdrage wegens advocaatkosten beperkt is. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en gezinssituatie. Het kan zijn dat u tevens in aanmerking kunt komen voor verlaagd vast recht.

Wilt u meer informatie en/of een gratis juridisch advies, neem dan contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.