05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Kindgebonden budget telt niet mee bij alimentatie

De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of het kindgebonden budget inclusief alleenstaande ouderkop volledig van de behoefte van het kind mag worden afgetrokken. Het antwoord hierop is: NEE!

Per 1 januari 2015 zijn diverse kindregelingen vervallen. Daarvoor in de plaats is het kindgebonden budget verhoogd door de introductie van de alleenstaande ouderkop. De verhoging van het kindgebonden budget heeft tot veel discussie geleid in alimentatieland.

Diverse rechters waren van mening dat het kindgebonden budget volledig moest worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Hierdoor hoefden sommige ouders geen kinderalimentatie te betalen.

Oordeel Hoge Raad

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid omtrent het kindgebonden budget heeft het gerechtshof Den Haag de Hoge Raad gevraagd zich over deze kwestie te buigen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het kindgebonden budget niet mag worden afgetrokken van de behoefte van het kind. Dit betekent niet dat het kindgebonden budget totaal niet relevant is voor het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie. Het kindgebonden budget dient te worden meegenomen in de vaststelling van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

De Hoge Raad heeft, in lijn met de conclusie van de A-G, de prejudiciŽle vragen als volgt beantwoord:

"1. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde onderhoudsbijdrage voor hun minderjarige kinderen dienen het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking te worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

2. Er dient geen onderscheid te worden gemaakt tussen de alleenstaande ouderkop en het overige deel van het kindgebonden budget."

Recht op meer kinderalimentatie

De uitspraak van de Hoge Raad kan tot gevolg hebben dat de ouder die kinderalimentatie ontvangt recht heeft op meer alimentatie. De uitspraak geldt echter niet automatisch voor de huidige alimentatieregelingen. Denkt de alimentatiegerechtigde ouder recht te hebben op een hoger bedrag, dan zal hij zelf actie moeten ondernemen.

Vragen?

Herkent u zich in bovenstaande situatie en wilt u weten wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Hoge Raad voor uw situatie? Neem dan nu contact op met ons door hier het contactformulier in te vullen of te bellen naar 026-4426571