05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval is een ongeval op het werk of onderweg van en naar het werk. In 2012 liepen 478.000 werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk.

Bijna 70% liep alleen lichamelijk letsel op en bij 20% ging het uitsluitend om geestelijke schade. 10% kreeg te maken met zowel lichamelijke als geestelijke schade.

Arbo-regelgeving

De Arbo-regelgeving bevat voorschriften voor de werkgever om bedrijfsongevallen te voorkomen. Regels met betrekking tot de inrichting van de arbeidsplaats en werkomgeving, verplichte veiligheidsvoorzieningen voor apparatuur zoals beschermingskappen en noodstoppen, verplichte voorlichting en instructie, verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidshelm of gehoorbeschermers, voorschriften voor het werken op hoogte etc.

Wanneer een arbeidsongeval plaatsvindt en het slachtoffer loopt ernstig letsel op of komt in het ergste geval te overlijden, moet de werkgever het ongeval op basis van de Arbo-regelgeving direct aan de inspectie SWZ (voorheen de arbeidsinspectie) melden. Van ernstig letsel is sprake als het slachtoffer binnen 24 uur na het ongeval moet worden opgenomen in een ziekenhuis. Na de gedane mededeling zal de inspectie SWZ een onderzoek instellen.

Wanneer u een arbeidsongeval is overkomen en u wilt uw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die u lijdt, dan kunt u gebruik maken van ons gratis juridisch advies.

Wilt u meer informatie en/of een gratis juridisch advies, neem dan contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.