05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Mediation

Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Hoewel in een geschil veelal de conflicterende belangen de boventoon voeren, is het goed te realiseren dat partijen ook gelijke belangen hebben. Daarom is het bij een (dreigend) geschil vaak raadzaam te beproeven of via het traject van mediation overeenstemming kan worden bereikt.

Vaak blijkt mediation een goede, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren zonder de (arbeids, zakelijke, vriendschappelijke) relatie tussen partijen te schaden.

In mediation wordt bereikt dat:

•de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
•men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen);
•het helder wordt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
•een situatie gecreëerd wordt, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.
Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Wanneer mediation?

•in het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties;
•in geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict);
•bij het beslechten van arbeidsconflicten;
•bij buurt- en burenruzies;
•bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties;
•bij echtscheiding

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mediation, neem dan contact op met Dé Rechtsbeschermer via tel.: 026-4426571 of laat uw gegevens achter op het contactformulier.