05-03-2019
Alles over oorzaken en gevolgen van letselschade en dat wat wij voor u kunnen doen op dit vlak.
» Lees verder

26-10-2015
Kindergebonden budget
» Lees verder

13-10-2015
Ontslag AOW-gerechtigde
» Lees verder

Meer nieuws

Disclaimer

De inhoud van de website van De Rechtsbeschermer is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als een juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, verstrekt De Rechtsbeschermer geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

De Rechtsbeschermer kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De Rechtsbeschermer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Het voorgaande geldt evenzeer voor zover deze website verwijst naar websites die door derden worden onderhouden. De Rechtsbeschermer heeft geen zeggenschap over de inhoud hiervan en aanvaardt voor die websites geen enkele aansprakelijkheid. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat De Rechtsbeschermer de inhoud daarvan sponsort of onderschrijft.

De informatie op deze website kan op elk moment door De Rechtsbeschermer worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met De Rechtsbeschermer. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De Rechtsbeschermer.

Het gebruik van e-mailverkeer is nooit 100 % veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.